Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Vildsund Havn

Vest Vildsund


Prisblad for 2016
Vildsund Havn A.m.b.a.
For faste pladser pr. sæson:
Anpartshaver
Længde x bredde x 20 kr. + 1.000 kr.
Lejer
Længde x bredde x 85 kr. + 1.000 kr.
For at være anpartshaver erhverves anparter i forhold til bådlængde, der inden for Havnens moler max. må  være 15 m x 4,60 m iflg. dette skema:
Længde Indtil Indtil Indtil Indtil Indtil Indtil Indtil Indtil Indtil Indtil
I meter 5,25 6,30 7,35 8,40 9,45 10,50 12,60 14,70 16,80 18,90
Antal 3 4 5 6 8 9 11 13 15 17
Anpartshaver uden bådplads 1/1-afg. kr. 1.000,-
Anpartshaver uden bådplads 1/2-afg. kr. 500,- jvfr. vedtægternes § 15.
Gebyr for mangl. montering af plastrør på fortøjningspæle senest pr. sidste optagningsdato kr. 500,- pr. pæl.
Betaling af liggeafgifter og grundafgifter forfalder den 1/4. i indeværende år. 
Gebyr for udsendelse af rykker kr. 50,-.
Leje af el-måler kr. 75,- pr. år.
Adgangsstige til montering på kaj / flydebro (skal være Vildsund Havn Model)  Aktuel markedspris.
Der er 10 timers arbejdspligt for både ejere med 1/1-afg. og fastliggende lejere - eller betaling 
af 10 timer à kr. 75,-.
El-forbrug
Det er kun tilladt at anvende EL til ladeapparater. (Af hensyn til anlægets kapasitet)
El for fiskerbåde og andre større både efter måler. 
Ønsker en båd med fast plads i Havnen konstant el-tilslutning skal der monteres synlig el-måler der lejes af Havnen - pris 75,- .
Registreret forbrug afregnes én gang pr. år.
Prisen pr. kwh. Kr. 2,50
Alle nævnte priser er incl. moms.
                     
Gæstesejlere
Havneafgift pr. båd pr. døgn incl. el Kode til klubhus udleveres efter indbetalt havneafgift.
og nøglekort til Havnens hus”¦”¦”¦”¦ Kr.  120,-
Gæstesejlere fra havne der er medlem af Frihavnsordningen
Grøn afgift pr. døgn”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦ Kr.  50,-
Badepoletter................................................ Kr.  10,-
Der kan opkræves dobbelte daglige afgifter hvis der ikke afregnes med havnefoged inden kl. 21.00

Kvittering anbringes synligt således det kan ses fra kajanlæg.

 

Når havneafgiften er betalt udleveres adgangskode til Havnens Hus.

Vedtaget på ordinær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

generalforsamling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marts 2017.

Opdateret 26/03/2017

Besøg  
045326